Príloha č. 3 Vzor plagátu A3_JKM ŽERIAVY

Horská chata pod Hrbom – vitálny svet

Prijímateľ:
Nenávratný finančný príspevok: 99 999,90 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 99 999,90 EUR
JKM ŽERIAVY s.r.o.

Cieľ:
Cieľom projektu je podpora cestovného ruchu,
rozšírenie ponúkaných služieb a zvýšenie počtu
pracovných miest v MAS Banskobystrický
geomontánny park

Wellness Chaty pod Hrbom 

je vybavené fínskou saunou, infra saunou, bazénom, vírivkou a externou kúpacou kaďou

Je to miesto plné oddychu s nádherným výhľadom na vrch Hrb. 

Cena je 20 eur na osobu na dve hodiny, pri minimálnom počte 4 osoby.