Priloha_2_Vzor_plagatu

 

Inovatívny projekt JKM – structure s.r.o.

Cieľ:

Cieľom projektu je podpora cestovného ruchu, rozšírenie ponúkaných služieb a zvýšenie počtu pracovných miest

Prijímateľ: JKM – structure s.r.o,

Nenávratný finančný príspevok: 19 085,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 19 085,00EUR

 

Informacia z vyhodnotenia ponuk JKM STRUCTURE

„Zverejnené 14.4.2023“